Kuidas oma sõidukit turvata

Alarmi valikul tuleks hinnata milliseid riske soovitakse ennetada. See tähendab seda, et kas sõiduk on atraktiivne varaste jaoks ärandamise või rüüstamise osas.

Ärandamise vasu tuleks tähelepanu pöörata nii sõidukisse sisenemise kui ka käivitamise takistamisele. Selle vastu aitavad immobilaiserid ning alarmide ruumiandurid ja kallutusandurid.

Rüüstamise vastu tuleks panna rõhku sellele, et poleks võimalik sõidukisse siseneda ilma häiret käivitamata. Seda ka akende lõhkumisega. Selleks tuleks kasutada alarmide ruumiandureid ja löögiandureid.

Parimat kaitset pakub alarmide ja immobilaiserite kombineeritud kasutamine.

Tänasel päeval pakutakse mitmeid GSM- i häireedastusega valveseadmeid, mis annavad häire nutiseadmele, millega on võimalik sõidukit peale jälgimise ka juhtida (rakendada käivitustakistust).

Seega valikuvõimalusi on palju ja seepärast on õigem konsulteerida kogemustega spetsialistiga, kes leiab vastavalt konkreetsele sõidukile parima lahenduse.